ATELIÉR

Předmětem činnosti architektonického studia jsou převážně návrhy interiérů a design. Řešíme interiéry veřejných budov i budov určených k bydlení, popřípadě bytů. Součástí je jak projektová dokumentace zahrnující studii, realizační projekt a řešení detailů, tak autorský dozor při realizaci.

U novostaveb spolupracujeme s architekty navrhujícími stavbu, u rekonstrukcí vycházíme ze stávajícího stavu stavby, kde v případě potřeb navrhujeme stavební úpravy. Při realizaci dochází k úzké spolupráci mezi architektem a dodavateli interiéru.

Ing. arch. Milena Galátová
- Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně.
- V letech 1994-2001 pracovala v ateliéru RAW v Brně.
- V roce 2005 založila vlastní architektonické studio. V současné době navrhuje samostatně, zaměřuje se na interiéry a design.

 

obrazek